Zdravlje

Važnost tjelesne aktivnosti prema dobnim skupinama

zdravlje

Biti fizički aktivan pomaže svim ljudima, bez obzira na njihovu dob, jer pomaže voditi zdraviji život.

Neke su jednostavne fizičke aktivnosti bolje od ničega. Ako su tijekom dana aktivni na relativno jednostavne načine, ljudi vrlo lako mogu postići preporučene razine aktivnosti.

Ispod su razine tjelesne aktivnosti koje WHO preporučuje ljudima različitih dobnih skupina.

Djeca i adolescenti u dobi od 5-17 godina

  • Trebali biste raditi barem 60 minuta tjelesne aktivnosti umjerenog do jakog intenziteta dnevno.
  • Tjelesna aktivnost količinom duljom od 60 minuta pruža dodatne zdravstvene koristi.
  • Treba uključivati ​​aktivnosti koje jačaju mišiće i kosti, barem 3 puta tjedno.

Odrasli u dobi od 18 do 64 godine

  • Trebali biste raditi najmanje 150 minuta tjelesne aktivnosti s umjerenim intenzitetom tijekom tjedna, ili raditi barem 75 minuta fizičke aktivnosti intenzivnog intenziteta ili ekvivalentnu kombinaciju obojega.
  • Za dodatne zdravstvene koristi, odrasli bi trebali povećati tjelesnu aktivnost umjerenog intenziteta na 300 minuta tjedno ili slično.
  • Aktivnosti za jačanje mišića treba obaviti s glavnim mišićnim skupinama dva ili više dana u tjednu.

Odrasli stariji od 65 godina

  • Trebalo bi raditi najmanje 150 minuta tjelesne aktivnosti s umjerenim intenzitetom tijekom tjedna, ili barem 75 minuta fizičke aktivnosti intenzivnog intenziteta ili jednakovrijednu kombinaciju obojega.
  • Za dodatne zdravstvene koristi, trebale bi povećati tjelesnu aktivnost umjerenog intenziteta na 300 minuta tjedno ili slično.
  • Osobe sa slabom pokretljivošću trebale bi izvoditi tjelesne aktivnosti kako bi poboljšale ravnotežu i spriječile pad, 3 ili više dana u tjednu.
  • Aktivnosti za jačanje mišića treba obaviti s glavnim mišićnim skupinama, 2 ili više dana u tjednu.
Petra Spaći

O Petra Spaći

Volim glazbu i sport. Uz to hobi mi je kuhanje. Volim se zdravo i raznoliko hraniti. Kuhanjem i eksperimentiranjem širim repertoar te ga pišući dijelim s drugima.

Povezane objave