Dokazi pokazuju da kreatin zapravo može spriječiti dehidraciju kod sportaša uvlačenjem više vode u čelije (Greenwood i sur. 2003; Dalbo i sur., 2008).

Međutim, kod uzimanja kreatina preporučuje se unos minimalno 3 – 4 litara vode dnevno.