Dokazi upućuju na to da ima malo koristi od provođenja ‘loading faze’ kreatina (konzumacija visoke doze kreatina tijekom 5-7 dana nakon koje slijedi niža doza održavanja).

Svi dokazi pokazuju da je normalna doza održavanja od 3 – 5 g dnevno maksimum koji je potreban za postizanje dobrobiti tijekom vremena.