Ne! Sve naše gljive su testirane od strane trećih strana na teške metale, pesticide i herbicide.