Ne postoji gornja granica količine MAGIC-a koju možete koristiti, ali za najbolje rezultate ne trebate više od 1 – 2 porcije dnevno.