DA! Svaki sastojak koji se koristi u WHOLE-u prolazi kroz intenzivne provjere na teške metale poput olova, arsena i žive.